Menu

TeamTransform is een bureau voor change­ma­na­gement in de publieke sector. De belang­rijkste diensten zijn interim-management en teamcoa­ching. TeamTransform beschikt over een profes­si­oneel netwerk van geasso­ci­eerde interim-managers en organi­sa­tie­coaches, die over zowel manage­ment­er­varing als teamcoa­chings­vaar­dig­heden beschikken en daarmee bijzonder geëqui­peerd zijn om veran­de­ringen te bewerk­stel­ligen bij overheids­or­ga­ni­saties.

Erik de Vries
Erik de Vries
Interimmanager & teamcoach

Diensten

room-OrwfVsucmbs-unsplash

Interim-management

Heeft uw organi­satie of afdeling een opgave waardoor het een beweging door moet maken van de huidige situatie naar een nieuwe (gewenste) situatie?

room-xNpMVEkJ6PE-unsplash

Teamcoaching

TeamTransform is er voor organi­saties die de effec­ti­viteit van hun teams willen verbe­teren. Onze begeleiding is resul­taat­ge­richt, soms confron­terend, maar ook uitdagend en met zorg voor de persoon en de organi­satie.